หน้าแรก

 
 
  หมู่บ้านทุ่งเพล   
เป็นหมู่บ้านพื้นเมืองของหมู่บ้านชาวจันทบุรี ภูมิประเทศเป็นที่ราบโอบล้อมด้วยภูเขา ด้านซ้ายติดเขาคิชกูฏ ด้านขวาติดเขาสอยดาวมีน้ำตกไหลผ่านระหว่างเขาคิชกูฏและเขาสอยดาวจึงมีชื่อเรียกว่า  เขาบรรจบ. ซึ่งยังคงสภาพตามเดิมอยู่มาก อากาศเย็นสบายแบบภาคตะวันออก  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้สวนยางพารา “บ้านต้นน้ำจันทร์โฮมสเตย์ “ เป็นบ้านพักที่ปลูกในสวนผลไม้ติดกับน้ำตก โอบล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนนอนดูน้ำตก  ฟังเสียงน้ำไหลได้อย่างสบายทำให้รู้สึกผ่อนคลาย  น้ำในลำธารจัดว่าใสมาก เนื่องจากระบบนิเวศที่ยังคงอุดมสมบูรณ์  สามารถให้อาหารปลาและมองเห็นตัวปลาได้อย่างใกล้ชิด  ช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ชิมผลไม้ตามฤดูกาล เช่น เงาะ มังคุด สละ ทุเรียน ลองกอง จากสวน
  
 
   
   


  

Visitors: 170,307